Chủ tịch F1: 'Chặng đua Việt Nam diễn ra như kế hoạch'

Chủ tịch điều hành F1 - ông Chase Carey - khẳng định chặng đua Grand Prix Việt Nam vẫn diễn ra ngày 5/4.