Hà Nội thí điểm vé điện tử trên xe buýt nhanh BRT

Từ ngày 1-10-2018, liên danh Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Tổng công ty Viễn thông Viettel chính thức triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT.