Học bằng lái ở châu Âu dễ hơn nhiều ở Việt Nam?

Để có được tấm bằng lái châu Âu, học viên phải trải qua quá trình khắt khe.

(forum.autodaily.vn)