Muốn đăng ký xe người dân phải có tài khoản ngân hàng

Ngày 10-6, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Đây là một trong những nội dung đang được Cục CSGT nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung trong quy định về đăng ký xe của Thông tư số 15/2014/TT-BCA.

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng nhằm ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện khi có quyết định điều động, mua bán, cho, tặng xe.

Cùng với đó, Cục CSGT cũng nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi quy định thời hạn giấy chứng nhận đăng ký xe của các cơ quan tổ chức, cá nhân. Sửa đổi, bổ sung xe đã đăng ký, cấp biển số, nay có quyết định điều chuyển, mua, bán, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe; bổ sung quy định việc đăng ký xe đã mua bán qua nhiều đời chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định thì được giải quyết đăng ký sang tên.

Việc người dân đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng đang được CSGT nghiên cứu, đề xuất